Tietoisesti tarjoaa laadukkaita ja innostavia verkkokursseja sinulle, joka haluat oppia itsestäsi ja omasta hyvinvoinnistasi enemmän positiivisen psykologian tutkitun tiedon kautta.


Voit valita lyhyen, vain tiettyyn kokonaisuuteen liittyvän kurssin tai laajan koko positiviisen psykologian kokonaisuuden kattavan kurssin.

Kurssien luennot ja materiaalit ovat helposti lähestyttäviä, pienissä kokonaisuuksissa opiskeltavia ja innostavia. Jokaiseen kurssiin sisältyy tehtäväkirja, josta löytyy juuri siihen aihealueeseen sopivia tehtäviä, joiden avulla kurssin tieto syvenee ja muuttuu henkilökohtaisiksi oivalluksiksi ja toimenpiteiksi. Lisäksi jokaiseen kurssiin kuuluu lisämateriaaleja, jotka osaltaan syventävät kurssin aihealueita.


Tällä hetkellä kursseja on tarjolla positiivisesta psykologiasta, mutta myöhemmin mukaan tulee myös positiivista työelämää tukevia kursseja sekä mindfulness-koulutuksia. Laaja positiivisen psykologian kurssi on tulossa marraskuussa -21. Sitä ennen tänne päivittyvät kurssin kahdeksan yksittäisen moduulin itsenäiset verkkokurssit.


Mitä Tietoisesti-kursseista on sanottu:


"Tätä voin lämpimästi suositella omassa työssäni kaikille kolleegoille ja yhteistyökumppaneille. Kiitos Viena, olet huikea valmentaja ja oiva esimerkki omalla läsnäolollasi ja kyvylläsi kohdata osallistujia myös näin verkkovalmennuksen kautta."


"Olen saanut paljon ihan konkreettista apua niin koti- kuin työarkeen."


"Minusta koko kokonaisuus oli erittäin mielenkiintoinen. En halua nostaa jotain asiaa erityisemmin ylös." 


"Eniten antoi se, että lähes koko työyhteisö oli mukana ja syntyi kokemusten ja ajatusten jakamista."


"Hyvät materiaalit, joita pääsi käymään läpi, kun ei voinut aina osallistua yhteisiin sessioihin."


"Parasta oli Vienan ihana ote kurssin sisällön läpikäymiseen ja positiivinen asenne."

Hei sinulle,


Minä olen Viena Loire-Pohjakallio ja toimin näillä Tietoisesti-kursseilla kouluttajana ja valmentajana.

Olen coach, positive psychology practitioner, sertifioitu CWH-kouluttaja, mindfulness-ohjaaja CFM® ja työ- ja organisaatiopsykologian opiskelija. Olen myös pitkän linjan talouden ja projektinhallinnan ammattilainen, esimies ja Lean-konsultti.

Mutta ennen kaikkea olen täällä sinua varten, sillä minulla on unelma ja se on olla mukana rakentamassa positiivisempaa työelämää ja onnellisempaa elämää ylipäätään.

Tietoisesti - tiedolla ja läsnä ollen.